Kujawsko-pomorskie

Analizy Eko-Ekspert

  • Posted on: 29 September 2014
  • By: FP

Przedsiębiorstwo Eko Ekspert oferuje kompleksowe usługi w zakresie ochrony przyrody dla inwestorów, firm oraz gmin, powiatów i województw. Reprezentując klienta pracownia pośredniczy w spotkaniach ze środowiskami ekologicznymi, przygotowuje ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko czy też występuje o stosowne pozwolenia środowiskowe. Firma świadczy swoje usługi na terenie całego kraju. Swoim klientom ma do zaproponowania również pośrednictwo w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz podczas konsultacji społecznych.